Postitused

Kuvatud on kuupäeva august, 2021 postitused

Tunniplaan (alates 2. sept 2021)

  Tunniplaan (alates 2. sept 2021) Esmaspäev 1. eesti k 2. matem 3. tehnoloogia/käsitöö 4. tehnoloogia/käsitöö 5. loodusõp (lõpp 12.45) Teisipäev 1. - (vaba tund; kooli tulla 8.40) 2. eesti k 3. matem 4. loodusõp 5. klassijuhataja (lõpp 12.10) Kolmapäev 1. muusika 2. inglise k 3. eesti k 4. keh. kasv 5. matem (lõpp 12.45) Neljapäev 1. inglise k 2. matem/jooga 3. eesti k 4. eesti k 5. kunst 6. muusika (lõpp 13.40) Reede 1. eesti k 2. loodusõp 3. inglise k 4. matem 5. keh.kasv 6. keh.kasv (lõpp 13.40) Lühendid päevikus (võid kasutada): tv - töövihik tr - tööraamat õ - õpik lk - lehekülg harj - harjutus ül - ülesanne ilm - ilmekalt lug - lugeda jut - jutustada vih - vihikusse, vihikust kirj - kirjalikult p - pähe lõp - lõpetada

Vihikute vormistamine

Kujutis